18 януари 2009

Има ли в България правова държава?Събитията от тази седмица, трябва да накарат всеки човек, които иска да живее в демократична държава и да се ползва пълноценно с основните права, които като гражданин има да си зададе няколко въпроса. С особена острота тези въпроси трябва да бъдат зададени на ръководството на Министерството на вътрешните работи и на управлението, срещу което гражданите бяха излезли да протестират. Бих желал да споделя няколко от въпросите, които поне у мен породи всичко, което стана тази седмица:

1. Защо още в самото начало, на нейното пристигане или на първите провокативни действия, които тя извърши, не беше изолирана групата лумпени, които опорочиха протестите, а се изчака необходимото време, за да бъдат подложени на побой много мирни граждани?

2. Защо и кой допусна полицията да използва несъразмерна и непропорционална сила спрямо широк кръг манифестиращи, които протестираха по най-нормален начин, без да извършват каквито и да е действия на засягане на обществения ред?

3. Защо бяха масово задържани граждани, които не са извършвали каквато и да е форма на засягане на обществения ред и защо бяха държани те часове наред в РПУ, като много лица свидетелстват, че спрямо тях е упражнено физическо насилие и други действия на унижение и потъпкване на човешкото достойнство?

4. Защо се допуска служители на полицията да се държат по унизителен, дори хулигански начин с граждани? http://www.vbox7.com/play:9e5296f8

5. До какви резултати доведе проверката на сигнала за бомба, поставена в района на протеста, вследствие на който полицията получи формално основание да разпръсне демонстрацията? Ако сигналът е бил верен, къде е бомбата, какви данни има относно лицето/а, които са я поставили? Ако е подаден заблуждаващ сигнал, разкрити ли са лицето/ата, които са подали този сигнал и предприети ли са действия за тяхното санкциониране?

6. На какво основание бяха масово проверявани документите за самоличност на всички, които искаха да отидат на площада за протеста на 15 януари?

Особено притеснение буди изнесената от ДСБ и отделни граждани информация за обстоятелствата около смъртта на Методи Маринов в 4 РПУ на 14-15 януари 2009 г.

7. Стои въпросът, защо смъртта на това лице не беше оповестена до момента, в който народни представители реагираха по случая?

8. Въз основа на какви конкретни доказателствени елементи се твърди, че става въпрос за криминално проявено лице (съвсем друг въпрос е кого, по какъв ред и доколко правово МВР включва в масива на криминално проявените лица, кой защо и докога фигурира там!?!?).

9. Доколкото има твърдения, че лицето е арестувано по време и във връзка с протестите, и достоверността на тезата на полицията се поставя под въпрос, ще допусне ли МВР независима проверка относно обстоятелствата и основанията за задържането на Методи Маринов.

10. Доколкото има достатъчно хора, които свидетелстват, че лицето е молело за медицинска помощ по време на задържането, която не е получило, налице са всички необходими елементи, за да бъде открита проверка по случая от страна на Прокуратурата. Кога ще бъде разпоредена проверка, за да се прецени дали не са налице достатъчно основания за откриване на наказателно производство срещу съответните длъжностни лица?

Всички тези въпроси трябва да получат ясен и категоричен отговор от страна на ръководството на МВР, а някои от тях са от компетентността на Прокуратурата. Защото това, което се случи около протеста на 14 януари е силно смущаващо и поставя под въпрос оценката, че в България съществува пълноценна демокрация и ефективна правова държава.

Тези отговори са повече от необходими, защото са налице твърде много обстоятелства, които дават основание да се смята, че действията на полицията по време на протеста на 14 януари бяха груба злоупотреба с правомощията, които органите на реда имат.

Твърденията, че полицията е проявила „професионализъм” и е изпълнила законовите си задължения силно се разминават с това, което всъщност се случи пред Народното събрание, по околните улици, градинки и булеварди. Както за тези, които са непосредствени свидетели така и за всички, които са видели богатият видео материал по протеста и полицейската намеса, се поражда съмнението и дори убеждението, че по нареждане отгоре, полицията не се намеси в удачният момент, на удачното място, за да изолира лумпените ( доколко те са били случайно там е друг, доста интересен въпрос).

За съжаление, обстоятелствата, около намесата на органите на реда формират впечатление, че те предприеха действия едва, когато някой свише прецени, че вече е нагнетено достатъчно напрежение, за да бъде безпардонно разгонен протестът пред Народното събрание. Освен всичко друго, подходът, приложен на 14-ти странно съвпада със заплашителните изказванията на различни фигури от управлението, които целяха да „респектират” организаторите на протеста в дните пред 14-ти януари, защото могат да бъдат извикани на „отговорен диалог”…

Всичко изтъкнато дотук, поражда сериозни опасения, че органите на реда отново се използват за тясно политически цели, че се прави опит чрез сила и сплашване гражданите да бъдат отказани от основоположното за демокрацията право на протест. Да бъдат лишени от възможността да упражняват техните основни права, гарантирани от Конституцията, Европейската конвенция за защита правата на човека, правото на Европейския съюз.

Подобен подход може и да гарантира на управлението на БСП и ДПС, с любезното съдействие на НДСВ, още няколко месеца спокойствие. Той обаче окончателно дискредитира България в Европа и затвърждава впечатлението, че у нас всъщност властва един олигархичен, корумпиран псевдодемократичен модел, за когото демокрацията, правовата държава, правата на човека са просто една удобна фасада за времевия момент, в които се намираме.
Снимка: в. "Дневник"/Антон Попов

1 коментар:

mapto каза...

България не е правова държава и това се вижда както от всеки българин имал си работа с полиция или съд, така и от ЕК, които все още държат възможността за предпазна клауза отворена. Тук срещата с прокурор протича в пазарене на каква цена те да си затворят очите за някои основни детайли от престъплението.