02 февруари 2014

ДС или другото име на българската мафия...

Днес, при поредния си гастрол в сутрешния уикенд формат на бТВ, последният шеф на политическата полиция на комунистическата диктатура в България Димитър Иванов, направи едно може би непремерено, но изключително важно откровение - по памет, той определи Държавна сигурност като социално явление, като социална стурктура. Неочаквано точно опредление. ДС е била именно това преди 10-ти ноември - особена социална структура, държава в държавата, паралелна на официалните властови структури на режима мрежа за контрол на обществото, извън общата правна уредба дори на правния ред на самия комунистически режим. Апарат за таен контрол извън познатия закон, извън контрола дори на формалните структури на комунистическата власт...

И което е още по-важно, когато една подобна социална структура, след края на режима, трансоформира своите инструменти, зависимости и мрежи за контрол на обществото в скрити механизми за господство над бизнеса, политиката, медиите, правосъдието, тя се превърща в добре познат от не толкова далечната ни Италия социален феномен - тя се превръща в мафия! 

Точно това е в основата на всички български беди след 10-ти ноември, в изсмукването на публичния ресурс през корупционни и клиентелистки схеми, в липсата на реална конкурентна среда, в порочното функциониране на публичните институции, в назначаването на сламени хора, в превръщането на медиите в пропагандни маши на задкулисието. Всичко това е продукт на трансформацията на мрежите на Държавна сигруност в българска мафия! Това е проблемът, който трябва да решим, ако искаме да бъдем истинска европейска демокрация!

Няма коментари: